ཟླ་བ་ ༤ ཚེས ༢༡ ༢༠༡༨
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སྲོལ་རྒྱུན་ལྷ་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་པ་སོགས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། Photo/སྐུ་པར་བདག་དབང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ལ་ཡོད། Photo/སྐུ་པར་བདག་དབང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ལ་ཡོད། Photo/པར་པ། བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས། Photo/པར་པ། བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས། Photo/པར་པ། བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སྲོལ་རྒྱུན་ལྷ་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་པ་སོགས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། Photo/པར་པ། བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས། Photo/པར་པ། བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས། Photo/པར་པ། བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས། Photo/པར་པ། བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས། Photo/པར་པ། བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས།
  •  
  •  
  •  
  •  
  •