ཟླ་བ་ ༤ ཚེས ༢༣ ༢༠༡༨
Photo/པར་པ། བསྟན་འཛིན་འཛིན་ཕན་བདེ་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས། Photo/པར་པ། བསྟན་འཛིན་འཛིན་ཕན་བདེ་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས། Photo/པར་པ། བསྟན་འཛིན་འཛིན་ཕན་བདེ་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས། Photo/པར་པ། བསྟན་འཛིན་འཛིན་ཕན་བདེ་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས། Photo/པར་པ། བསྟན་འཛིན་འཛིན་ཕན་བདེ་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས། Photo/པར་པ། བསྟན་འཛིན་འཛིན་ཕན་བདེ་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། Photo/པར་པ། བསྟན་འཛིན་འཛིན་ཕན་བདེ་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས། Photo/པར་པ། བསྟན་འཛིན་འཛིན་ཕན་བདེ་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས། Photo/པར་པ། བསྟན་འཛིན་འཛིན་ཕན་བདེ་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས།