༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བྷེང་ལོར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཏུམ་ཀུར་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ Tumkur University དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ། ༢༠༡༧།༡༢།༢༧

OTHER PHOTO NEWS
Menu