༄༅། །༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དགའ་ལྡན་བླ་སྤྱིར་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་ཏེ་མོན་གྷོ་གཞིས་ཆགས་ནང་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་རེ་ཞིག་ལེགས་པར་མཇུག་སྒྲིལ་མཛད། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༧ རེས་གཟའ་ཉི་མ།

OTHER PHOTO NEWS
Menu