༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འཁྲུག་རྩོད་ནང་ཚུད་པའི་བྱིས་པ་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠

OTHER PHOTO NEWS
Menu