སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལྡུམ་ར་བདེ་དགོན་དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དུ་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་དང་སྒོམ་རིམ་བར་པའི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད།༢༠༡༧།༧།༡༡

OTHER PHOTO NEWS
Menu