༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སན་ཌི་ཡ་གོའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁེལ་ལི་ཕོར་ནི་ཡའི་སྤྱན་གཟིགས་ཁང་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

OTHER PHOTO NEWS
Menu