༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་གྱི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱལ་ས་མི་ནེ་པོ་ལི་སིའི་ནང་གི་བོད་མི་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་བསྩལ་བ།

OTHER PHOTO NEWS
Menu