༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྤྱན་རས་གཟིགས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་བཀའ་དབང་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་བཞི་བའི་རྗེས་གནང་སྩལ་བ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

OTHER PHOTO NEWS
Menu