༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྟ་དབང་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གྱི་གསུང་རའི་ནང་རིག་འཛིན་གདོང་གྲུབ་ཀྱི་བཀའ་དབང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་གནང་མཛད། ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བ།

OTHER PHOTO NEWS
Menu