ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་གི་མདའ་ཡབ་ནས་སྐུ་སྲུང་བ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་བཞིན་པ།

OTHER PHOTO NEWS
Menu