༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ།
༄༅། །དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་གསལ་ལྟར་ན། སྐབས་ ༡༥ པའི་དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་འོས་འདེམས་བྱེད་རྒྱུའི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་བསྡུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༩ རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཉིན་གཏན་འཁེལ་བ་དང། དེ་བཞིན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ནས་དེ་སྔ་དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་ཏེ་འོས་འཕེན་པ་རྣམས་གོང་ཚེས་ཉིན་འོས་འཕེན་དུ་ངེས་ཕེབས་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།